Ser fluix de llengua (Bocamoll. Indiscret)

Temes associats al refrany: cos huma, parlar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser flujo de lengua (Bocamoll. Indiscret)