Ser el tio més tonto que la terra manté : (Ser molt tonto)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser el tío más tonto que la tierra mantiene: (Ser muy tonto)