Ser del morro fort (Ser molt tossut, no gens disposat a deixar-se conduir per altri)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Ser del morro fuerte (Ser muy terco, nada dispuesto a dejarse conducir por otros)