Ser [una cosa] de pa sucat amb oli (Se de baixa qualitat, de poca importància, de poc valor, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser [algo] de poca monta (Se de baja calidad, de poca importancia, de poco valor, etc.)