Ser de la corda (Tindre les mateixes afinitats, intel•lectuals, esportives, polítiques, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser de la cuerda (Tener las mismas afinidades, intelectuales, deportivas, políticas, etc.)