Ser de cal, si en queda (De poca importància)

Temes associats al refrany: maneres de dir