Ser curt de llengua, però llarg de dits [o ungles] (Que parla poc però s'aprofita de les situacions. Que calla les males intencions)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlarTraducción al castellano (google): Ser corto de lengua, pero largo de dichos [o uñas] (Que habla poco pero se aprovecha de las situaciones. Que calla las malas intenciones)