Ser cul de mal asiento (Es diu quan una persona no para massa temps en un lloc)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma