Ser com una canya vana (Semblar fort d’aparença, però ser dèbil en realitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser como una caña vana (Parecer fuerte de apariencia, pero ser débil en realidad)