Ser com un gat fogoner (Ser una persona molt afectada d'escalfar-se, d'estar prop del foc)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser como un gato fogonero (Ser una persona muy afectada de calentarse, de estar cerca del fuego)