Ser com donar palla a la mula (Ser una cosa molt fàcil o que es fa ràpidament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals, donarTraducción al castellano (google): Ser como dar paja a la mula (Ser algo muy fácil o que se hace rápidamente)