Ser clar com l'aigua [o més clar que l'aigua ] (Ser evident)

Temes associats al refrany: aigua, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser claro como el agua [o más claro que el agua] (Ser evidente)