Sense trellat ni forrellat (Tenir poc coneixement. No tindre sentit))

Temes associats al refrany: maneres de dir