Semblar que no ha trencat mai cap plat ni escudella (Semblar molt bona persona, un santet, sense esser-ho)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Parecer que no ha roto un plato ni escudella (Parecer muy buena persona, un santito, sin serlo)