Semblar que maten el porc (Haver-hi una gran cridòria que fa que no s'entenguin els uns amb els altres)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals