Semblar que el cul no li cap damunt de la cadira (Es diu quan una persona no para massa temps en un lloc)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma