Segons el quadre la guarnició (Significa que les coses han d'estar adequades a les circumstàncies)

Temes associats al refrany: consellsTraducción al castellano (google): Según el cuadro la guarnición (Significa que las cosas deben estar adecuadas a las circunstancias)