Secret de confessió (L'obligació d'un capellà de no manifestar mai lo que rep per confessió)

Temes associats al refrany: maneres de dir