Saltar en terra (Passar de dins una nau o de l'aigua a la vorera)

Temes associats al refrany: mar, maneres de dir