Saltar del llit (Aixecar-se molt de matí i sortir ràpidament del llit)

Temes associats al refrany: dormir, maneres de dir