Saltar d'alegria (Expressió usada per expressar una gran alegria)

Temes associats al refrany: maneres de dir