Saltar als ulls [o a la vista] (Ser evident)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Saltar a los ojos [oa la vista] (Ser evidente)