Sagnar-li el cor [a algú] (Sentir un viu dolor)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir