Saber (alguna cosa) de bona tinta (Saber-la per bon conducte)

Temes associats al refrany: maneres de dir, saberTraducción al castellano (google): Saber (algo) de buena tinta (Saber por buen conducto)