És més tossut que un estellador (És molt testarrut)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oficis