S’han tirat els plats pel cap (Discutir)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Se han tirado los trastos a la cabeza (Discutir)