S'ha pixat en el llit (Expressió per a indicar que algú s'ha alçat molt de matí)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Se ha meado en la cama (Expresión para indicar que alguien se ha alzado muy de mañana)