I s'ha acabat el cafetí! (S'ha acabat una qüestió)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): ¡Se acabó el café! (Se acabó una cuestión)