Rossegar els peus (Caminar fent fregar per terra la sola dels peus o del calçat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma