Retre's a discreció (Disponible per ser utilitzat)

Temes associats al refrany: maneres de dir