Retre compte [d'alguna cosa a algú] (Fer una relació exacta d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir