Retre bandera (Aviar-la en sentit de respecte i de cortesia)

Temes associats al refrany: maneres de dir