Retirar-li la paraula (Enfadar-se amb algú i deixar de parlar-li)

Temes associats al refrany: maneres de dir