Restar amb la paraula en la boca (Emmudir, quedat callat)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dir