Rentat de cervell (Fer creure, entendre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma