Rentar-li la cara amb aigua bruta (Afalagar enganyosament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma