Remordir [o acusar] la consciència (Estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Remuerde [o acusar] la conciencia (Estar intranquila por la convicción de haber obrado mal)