Reina santíssima! (Exclamació d'admiració)

Temes associats al refrany: maneres de dir