Regirar els esperits (Provocar repugnància)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Revolver los espíritus (Provocar repugnancia)