Redéu! (Interjecció utilitzada per expressar sorpresa o queixa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Rediós! (Interjección utilizada para expresar sorpresa o queja)