Redenys! (Expressa admiració o sorpresa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Redenys! (Expresa admiración o sorpresa)