Quina mosca [l'ha o t'ha, picat? ] (Expressió amb què es mostra estranyesa davant d'un accés d'ira, una rauxa, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): ¿Qué mosca [la ha o te, picado? ] (Expresión con que se muestra extrañeza ante un acceso de ira, un arrebato, etc.)