Quina llet! (Quina sort!)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Qué leche! (Qué suerte!)