Quina llàstima! [o simplement llàstima!] (Expressió amb què es lamenta alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Qué lástima! [O simplemente lástima!] (Expresión con que se lamenta algo)