Quin sant s'ha penjat? (És una exclamació d'incredulitat inicial per un fet que habitualment no es dóna, sense que arribi a ser excepcionalment sorprenent)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Qué santo se ha subido? (Es una exclamación de incredulidad inicial por un hecho que habitualmente no se da, sin que llegue a ser excepcionalmente sorprendente)