Quin món de mones! (Expressió amb què hom manifesta un cert desengany del món, per les tribulacions, falsedats, etc., que s'hi esdevenen)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Vaya mundo de monas! (Expresión con que se manifiesta un cierto desengaño del mundo, por las tribulaciones, falsedades, etc., Que se convierten)