Qui pogués plorar amb els seus ulls! (Dit amb enveja de qui es plany indegudament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, riure/plorarTraducción al castellano (google): Quién pudiera llorar con sus ojos! (Dicho con envidia de quien se lamenta indebidamente)