Qui no pot segar, espigola (Expressió usada per a indicar que, quan un no pot obtenir allò que voldria, s'ha d'acontentar amb més poc o amb allò que és més fàcil d'obtenir)

Temes associats al refrany: treball, camp, maneres de dirTraducción al castellano (google): Quien no puede segar, espiga (Expresión usada para indicar que, cuando uno no puede obtener lo que quisiera, se debe contentar con más poco o con lo que es más fácil de obtener)