Qui molt parla, molt erra (Destaca la prudència de la moderació en la conversació)

Temes associats al refrany: parlarTraducción al castellano (google): Quien mucho habla, mucho yerra (Destaca la prudencia de la moderación en la conversación)