Qui matina, fa farina (Matinant s'aprofita més el dia)

Temes associats al refrany: consells, maneres de dirTraducción al castellano (google): Quien madruga, hace harina (Mañanas aprovecha más el día)